Plattegrond, kaart van de Jordaan in Amsterdam


© Plattegrond Geo en Vastgoedinformatie van de Gemeente Amsterdam

straten en grachten in de Jordaan

1e Anjeliersdwarsstraat
1e Bloemdwarsstraat
1e Boomdwarsstraat
1e Egelantiersdwarsstraat
1e Goudsbloemdwarsstraat
1e Laurierdwarsstraat
1e Leliedwarsstraat
1e Lindendwarsstraat
1e Looiersdwarsstraat
1e Marnixplantsoen
1e Passeerdersdwarsstraat
1e Rozendwarsstraat
1e Tuindwarsstraat
2e Anleliersdwarsstraat
2e Bloemdwarsstraat
2e Boomdwarsstraat
2e Egelantiersdwarsstraat
2e Goudsbloemdwarsstraat
2e Laurierdwarsstraat
2e Leliedwarsstraat
2e Lindendwarsstraat
2e Looiersdwarsstraat
2e Rozendwarsstraat
2e Tuindwarsstraat
3e Egelantiersdwarsstraat
3e Goudsbloemdwarsstraat
3e Leliedwarsstraat
Akeleienstraat
Anjeliersstraat
Bloemgracht
Bloemstraat
Boomstraat
Brouwersgracht
Driehoeksstraat
Egelantiersgracht
Egelantiersstraat
Elandsgracht
Elandsstraat
Gieterstraat
Goudsbloemstraat
Groenmarktkade
Hazenstraat
Karthuizersstraat
Konijnenstraat
Lauriergracht
Laurierstraat
Leidsegracht
Lijnbaansgracht
Lijnbaansstraat
Lindengracht
Lindenstraat
Looiersgracht
Madelievenstraat
Marnixkade
Marnixplein
Marnixstraat
Nieuwe Leliestraat
Noorderkerkstraat
Noordermarkt
Oude Looiersstraat
Palmdwarsstraat
Palmgracht
Palmstraat
Passeerdersgracht
Passeerdersstraat
Prinsengracht
Raamdwarsstraat
Raamplein
Raamstraat
Rozengracht
Rozenstraat
Slootstraat
Tichelstraat
Tuinstraat
Violettenstraat
Westerkade
Westerstraat
Willemstraat

Plattegrond, kaart van de Jordaan in Amsterdam

Andere stadswandelingen en
plattegronden van Amsterdam

Plekjes in de Jordaan

1. Papeneiland maakte deel uit van een vluchtroute tijdens de vervolging van 'papen' in de 17e eeuw.

Papeneiland in de Jordaan

2. Lindengracht komt
vooral op zaterdag tot
leven tijdens de
Lindenmarkt die zich uitstrekt van de Brouwersgracht, bij het standbeeld van Theo Thijssen, tot de Lijnbaansgracht. In 1886 ontstond er het Palingoproer.

3. Willemsstraat heette
toen het nog niet gedempt was: Goudsbloemgracht.
Tot Heil des Volks, een voorloper van het Leger
des Heils, heeft er haar domicili.

Tot Heil des Volks in de Willemsstraat

4. Einde van de wereld is
de bocht waar de Brouwersgracht over gaat
in de Lijnbaansgracht.

5. Palmgracht is een gedempte gracht tussen
de Brouwersgracht en de Lijnbaansgracht, met prachtige hofjes en gevelstenen.

6. De Noorderkerk, die
met de Westertoren het beeld van de Jordaan beheerst, vult een groot deel van de Noordermarkt. Op zaterdag en maandag
is er markt.
Het standbeeld aan de ingang van de kerk
herinnert aan de Jordaanoproer van 1934.

foto van Amsterdam

7. Westerstraat is een
van de doorgangsroutes
van de Jordaan die de grachtengordel verbindt
met de Marnixstraat.

8. Goudsbloemstraat
richting Lindengracht

9. De Westertoren in vizier

foto van Amsterdam

10. Tuinstraat is evenals
de Anjeliersstraat, de Egelantiersstraat, de Bloemstraat en de
Nieuwe Leliedwarsstraat
een lange straat, met
veel sociale woningbouw.

11. Egelantiersgracht

12. De Dwarsstraatjes in de Jordaan bestaan uit smalle straatjes met sociale woningbouw, hofjes, pleintjes en enkele winkelstraten. Kunstenaars hebben er hun atelier in voormalige paardenstallen.

De Dwarsstraatjes in de Jordaan

13. Madelievenstraat was ooit een achterafstraatje, maar krijgt steeds meer het karakter van een rustieke pleinomgeving.

14. Bloemgracht

15. Rozengracht is een verkeersader die het centrum via de Westermarkt met de 19e eeuwse wijken in Oud West verbindt.

16. Nieuwe Leliestraat

17. Akoleienstraat

18. Lijnbaansgracht kruising Rozengracht

19. 1e Rozendwarsstraat

20. Rozenstraat

21. Laurierstraat

Lauriergracht in de Jordaan

22. Lauriergracht

23. Elandsstraat

24. Lijnbaansgracht kruising Lauriergracht

25. Lijnbaansgracht kruising Elandsstraat

26. Elandsgracht

Elandsgracht in de Jordaan

27. Oude Looiersstraat

28. Looiersgracht

29. 1e Passeerdersdwarsstr.

30. Passeerdersstraat

31. Passeerdersgracht

32. Leidsegracht

Leidsegracht in Amsterdam

Als u alles virtueel
heeft bezocht,
zet dan de computer uit,
open uw eigen deur,
pak de fiets
of trein en
bezoek de Jordaan.

 

MET EEN MUISKLIK OP EEN FOTO WANDELT U DOOR AMSTERDAM
Jordaanweb logo
Plattegrond, kaart van Amsterdam met virtuele wandelingen, Centrum, Jordaan, Wallen, Grachtengordel en IJoevers ©jordaanweb