Lijnbaansgracht in Amsterdam

Lijnbaansgracht richting Egelantiersgracht
links Egelantiersstraat richting Prinsengracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Tuinstraat