Marnixstraat bij het Marnixplein in Amsterdam

Marnixstraat kruising Nieuwe Tuinstraat
links Lijnbaansgracht en Westerstraat
achterwaarts Marnixstraat richting Haarlemmerplein