prinsengracht bij de Passeerdersstraat in Amsterdam

Prinsengracht richting Passeerdersgracht
rechts Passeerdersstraat richting Lijnbaansgracht
achterwaarts Prinsengracht richting Looiersgracht