Nieuwe Leliestraat in Amsterdam de Jordaan

Nieuwe Leliestraat richting Lijnbaansgracht
links Derde Leliedwarsstraat richting Bloemgracht
achterwaarts Nieuwe Leliestraat richting Prinsengracht