Regenboog-Liefdehofje in de Jordaan

De bankier Joannes Baptista van Aerde bezat omstreeks 1800 een aantal huisjes in de Jordaangangen bij de Tuinstraat. Na zijn overlijden in 1806 werden de huisjes volgens zijn testament verzameld tot een hofje om arme katholieke mannen en vrouwen een gratis woning te verschaffen. In 1884 werd het hofje uitgebreid met twee panden met trapgevels die de poort aan de Tuinstraat flankeren. De schuilkapel van het hofje werd in 1947 gesloopt. Het altaarstuk van de kruisiging, geschilderd door Johannes Voorhout, werd door de protestantse Oranjekerk gekocht en doorverkocht aan Museum Amstelkring. Tegenwoordig worden de woninkjes van het hofje verhuurd aan ondermeer studenten.

Regenboogliefdehofje

Het Regenboogs-Liefdehofje, gesticht in 1806. Een van de prachtige, vaak een beetje verborgen, hofjes die een rustplaats vormen in de Jordaan.