Bakkerpleintje aan de Tuinstraat

bakkerspleintje in de Jordaan

NatuurNetwerk strijdt voor groene zones als het Bakkerpleintje


rustig pleintje voor buurtbewoners

Iedere buurtbewoner kan gebruik maken van het ter hoogte van Tuinstraat 76 gelegen Bakkerpleintje. Het pleintje is niet vrij toegankelijk. Enige jaren geleden is vanwege overlast besloten het pleintje af te sluiten met een hek. Er hangt een informatiebord hoe en waar een sleutel te verkrijgen is.

Het Bakkerpleintje bevindt zich tussen Tuinstraat 90 en 76. Oorspronkelijk stonden er zes overbevolkte woningen. De bebouwing bestond uit de pandjes 84 t/m 88 en het steegje de Liefdegang met de woninkjes 78 t/m 82. De panden 84 t/m 88 zijn afgebroken evenals de krotten aan de Liefdegang.