Westerstraat crossing 1e Boomdwarsstraat, streets in the Jordaan in Amsterdam

Westerstraat to Lijnbaansgracht
right Eerste Boomdwarsstraat to lindengracht
backwards Westerstraat to Prinsengracht.