Nieuwe Nonnenklooster of Sint Dionysius in Amsterdam

Het Nieuwe Nonnenklooster werd gesticht in 1403. Het was een klooster der Derde Orde der Franciscanen. Gedurende de 15e eeuw ging het klooster, na enkele afwijzingen, over op de regel van Augustinus. Het kloostercomplex bevond zich aan de uiterste rand van de toenmalige stad, en werd van het Oude Nonnenklooster gescheiden door de Nonnensloot of -vaart. Het klooster had meerdere ingangen op de Oude Turfmarkt, een daarvan met een poort in de Kerckganck met een beeltenis van Dionysius, met het afgehakte hoofd onder de arm. In 1504 werd de Bayart aan het klooster toegevoegd, een gasthuis voor passanten.

Nieuwe Nonnenklooster aan de Turfmarkt in Amsterdam

Het klooster van de Nieuwe Nonnen


Met de Alteratie in 1578 werd het klooster opgeheven. De nonnen bleven op het terrein wonen en kregen een alimentatie. Het kloostercomplex kwam evenals het Oude Nonnenklooster in handen van het Sint Pietersgasthuis.