Goudsbloemstraat in de Jordaan bij cafe Lowietje

Goudsbloemstraat richting Lijnbaansgracht
links Derde Goudsbloemdwarsstraat richting Lindengracht
achterwaarts Goudsbloemstraat richting Brouwersgracht