Goudsbloemstraat richting Lijnbaansgracht in de Jordaan

Goudsbloemstraat richting Lijnbaansgracht
links Eerste Goudsbloemdwarsstraat richting Lindengracht
achterwaarts Goudsbloemstraat richting Brouwersgracht