Het Suykerhofje is in 1670 gebouwd voor Pieter Jansz Suykerhof

suykerhofje

Het Suykerhofje, Lindengracht 149-163, werd in 1667 gesticht uit de nalatenschap van Pieter Jansz Suykerhof. De toegang voert naar een binnenhof met 19 woningen in twee vleugels in L-vorm rond een bleek met pomp. De stichter bepaalde dat alleen Protestantse behoeftige weduwen of alleenstaande vrouwen boven de 50 toegelaten werden, maar dat de regenten Remonstrants dienden te zijn. Behalve vrij wonen genoten de bewoners ook een bijdrage in brandstoffen en mondkost en een klein geldbedrag per jaar voor onvoorziene kosten. In ruil daarvoor moesten zij een waslijst 'Voorwaarden en Ordonnantiën' gehoorzamen. In de negentiende eeuw verkommerde het hofje ernstig en was er veel geharrewar over een broodnodige restauratie. In 1975 woonden er nog twee bejaarde vrouwen in het laatste bewoonbare huisje in de westvleugel. Recent is het hofje dan toch nog gerestaureerd en de toegangspoort geheel vernieuwd.