Lindenstraat in de Jordaan

Lindenstraat richting Karthuizersplantsoen
links Eerste Lindendwarsstraat richting Westerstraat
achterwaarts Lindenstraat richting de Noordermarkt.